ReadyPlanet.com
เกี่ยวกับเรา

 

หากท่านกำลังมองหา หรือมีความต้องการ แบบก่อสร้าง แบบบ้าน แบบตกแต่งภายใน แบบเฟอร์นิเจอร์  หรือ อยากสร้างบ้าน สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างโรงแรม สร้างหอพัก
สร้างร้านอาหารหรือเพียงแค่ อยากต่อเติม รีโนเวท Renovate  ปรับปรุงบ้านเก่า ซ่อมบ้าน แก้ไขปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม บ้านทรุด บ้านร้าว ทางเรายินดีให้รายละเอียดเบื้องต้น ผ่านการพูดคุย
ส่ง Email ส่งข้อความสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ แต่ถ้าสะดวกทางเราเสนอว่าเมื่อมีความต้องการ หรือได้คุยในรายละเอียดเบื้องต้นกันแล้ว สมควรที่จะนัดหมายเพื่อ ทำความรู้จัก
หรือเห็นสภาพหน้างานจริงที่จะทำการก่อสร้าง ในรายละเอียดของค่าใช้จ่าย ราคาสร้างบ้าน ราคาก่อสร้าง ค่าแบบ ค่าตกแต่งภายใน ทางเราเสนอราคาในรูปแบบ ฺB.O.Q. (ฺBill of Quantities)  
มูลค่าโครงการที่เราให้บริการ เราให้บริการทุกระดับยอดงาน ตั้งแต่งาน รับสร้างบ้านราคาประหยัด รับสร้างบ้านราคาไม่ถึงล้าน  จนถึงรับงานค่าก่อสร้างมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ท้้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รายการงานที่ต้องทำ ทีมงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร ทีมช่างผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างสี ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก
ช่างไฟฟ้า ช่างประปา

ข้อมูลทั่วไป

 • เกี่ยวกับเรา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรภพ แอซเซทส์ (SIRAPHOB ASSETS LTD.,PART)
 • วันที่จดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2549  ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0113549005554  

 บริการของเรา 

งานออกแบบ (Design)

 

 • ออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกร ตามความถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและตรงความต้องการ
  และสามารถก่อสร้างได้จริงในงบประมาณของผู้ว่าจ้าง
 • Scope Of Work:  แบบสถาปัตยกรรม ,แบบวิศวกรรมโครงสร้าง,แบบวิศวรกรรมไฟฟ้า,
  แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล,แบบวิศวกรรมเครื่องกล,แบบตกแต่งภายใน,แบบภูมิสถาปัตย
   

งานก่อสร้าง (Construction)

 

 

 • ควบคุมและตรวจสอบงานโดยวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร และผู้คุมงาน
  ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน ตรงต่อเวลา ตามรูปแบบของ  
  รายการในสัญญาและรับประกันผลงานหลังส่งมอบ                                          
 • Scope Of Work :  งานเสาเข็ม,งานโครงสร้างและฐานราก,งานโครงสร้างอาคาร,งานผนัง-ตกแต่งผิวผนัง,
  งานพื้น-ตกแต่งผิวพื้น,งานฝ้า
  ,งาน  บันได,งานประตู หน้าต่าง ,งานหลังคา,งานสี,งานระบบประปา สุขาภิบาล
  และสุขภัณฑ์,งานระบบไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ ดวงโคม และระบบ  สื่อสาร,งานระบบปรับอากาศ

   งานตกแต่งภายใน (Interior ,Built in & Furniture)

 

 

 • มัณฑนากร และทีมช่าง ทำงานด้วยความชำนาญ
  ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบชิ้นงานตรงตามสเปก เก็บความละเอียด เรียบร้อย และความสะอาดก่อนส่งมอบงาน
 • Scope Of Work: งานตกแต่งผิวผนัง,งานตกแต่งผิวพื้น,งานตกแต่งฝ้า,เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว,เฟอร์นิเจอร์ Built in,ผ้าม่าน,เหล็กดัด 

านต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม (Renovation,Maintenance)                    

 

 

 • ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ,เปลี่ยนรูปลักษณ์,เปลี่ยนสิ่งที่ชำรุด ทรุด ร้าว ด้วยหลักวิชาชีพที่ถูกต้อง 
  และทำการเตรียมงานอย่างรอบคอบไม่ให้งานที่ทำส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนอื่นเสียหาย
 • Scope Of Work:  งานต่อเติม, ซ่อมแซม อาการแตก, ทรุด, ร้าว, น้ำรั่วน้ำซึม, ท่อตัน

ที่ปรึกษาโครงการ งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง  (Consultant  & Construction Management)   

 

 • คุณวศิน อุตรวิเชียร Construction Manager เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ด้านงานที่ปรึกษางานบริหารโครงการ
  และควบคุมการก่อสร้างกว่า 10 ปี  ขณะทำงานที่
  International Project Administration Co., Ltd. เช่น ปรับปรุงอาคารธนภูมิ
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ,
  อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน  เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊),เดอะบีช คอนโดมิเนียม บางแสน 
  โรงแรม IBIS PATTAYA
 • Scope Of Work: วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโคงการ ตรวจสอบแบบ, ประมาณราคา.จัดประกวดราคา, คัดเลือกผู้รับเหมา,ทำสัญญาจ้าง, 
  ควบคุมงานก่อสร้าง
  , วัสดุ และเวลา, ตรวจรับงานตามงวดงานเบิกจ่าย, ตรวจรับงานงวดสุดท้าย, ตรวจสอบงานในระยะประกันผลงาน
  จนกระทั่งตรวจสอบ  งานบกพร่องทั้งหมดก่อนคืนเงินประกันผลงาน
   

งานบริการอื่นๆ 

 

 

 • ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานด้านก่อสร้างมากว่า 10 ปี บริการเสริมจึงจัดเตรียมเพื่อการบริหารที่สมบูรณ์ ครบถ้วน                                                   
  Scope Of Work:
 • ยื่นแบบการขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง)งานสำรวจ Survry
 • งานสำรวจ Survey ,งานวางผัง งานทดสอบเจาะสำรวจดิน ,ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
 • Site Protect   เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นที่ข้างเคียง
 • Big Clean ทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน
 • ขอบ้านเลขที่,ขอไฟฟ้า ,ขอประปา

ประสบการณ์ผู้บริหาร
  นายวศิน อุตรวิเชียร วิศวกรโยธา
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: พย. 1935
  ความเชียวชาญ :ควบคุมงานก่อสร้าง, ประมาณราคา, เขียนแบบ, สำรวจอาคาร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2532: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาโยธา  สาขาช่างก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย
พ.ศ. 2537: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2539: มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมโยธา

 ประวัติการทำงาน

 

พ.ศ. 2533-2537: ช่างเทคนิค บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
พ.ศ. 2537-2554: วิศวกรโยธา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน: ผู้บริหารโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรภพ แอซเซทส์

ผลงานที่ดำเนินการ
พ.ศ. 2533-2534:  อาคารสำนักงาน ริชมอนด์ ออฟฟิศ สุขุมวิท 26  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2534-2535: อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ พระราม 9  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535-2538: อาคารเซ็นจูรี่ พาร์ค คอนโดมิเนียม ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2538-2540: พหลโยธิน พาร์ค ซอยพหลโยธิน 14  กรุงเทพมหานคร
โรงงานสยามโสภณ ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว   จังหวัดสมุทรปราการ
บ้านทริโอพาโน ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว  จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2540-2543: อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
                        อาคารสำนักงานใหญ่สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2543-2544: พหลโยธิน พาร์ค   ซอยพหลโยธิน 14  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544-2545: ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)
                        นิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2545-2546: โนเบิล พาวัน  ถนนรามอินทรา  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
                        โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
พ.ศ. 2546-2548:    ปรับปรุงอาคารเอราวัณ ถนนเพลินจิต  กรุงเทพมหานคร
                              บ้านเอ็นริชเฮ้าส์ ถนนวงแหวนปิ่นเกล้า-พระประแดง  กรุงเทพมหานคร
                              ปรับปรุงศาลพระพรหม  สี่แยกเพลินจิต
พ.ศ.2549-2550:     ปรับปรุงอาคารอัมรินทร์พลาซ่า  ถนนเพลินจิต  กรุงเทพมหานคร
                              อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                              อาคารไทยทวี คอนโดมิเนียมและอพาร์ตเม้นท์
                              ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.2550-2551:    IBIS PATTAYA อาคารโรงแรมสูง 7 ชั้น (259 ห้อง) จำนวน 1 หลัง ถนนพัทยาสาย 2 พัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2551-2552:    อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน เหรียญทองการพิมพ์(กิมไป๊)  จำนวน 2 หลัง ถนนบางนา – ตราด
                             นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2552-2553:   เดอะบีช คอนโดมิเนียม  บางแสน จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2554-2555:   อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน เหรียญทองการพิมพ์(กิมไป๊) ส่วนต่อขยาย จำนวน    2 หลัง   ถนนบางนา – ตราด
                             นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
                       ปรับปรุงอาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร      

 


 

ภาพประกอบผลงานบางส่วนผู้บริหาร  
ปรับปรุงอาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

 

 

  


 ภาพประกอบผลงานบางส่วนผู้บริหาร   
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน เหรียญทองการพิมพ์(กิมไป๊) 

 ภาพประกอบผลงานบางส่วนผู้บริหาร
เดอะชีช คอนโดมิเนียม บางแสน จังหวัดชลบุรี

   

ภาพประกอบผลงานบางส่วนผู้บริหาร 
อาคาร IBIS PATTAYA
าคารโรงแรมสูง 7 ชั้น (259 ห้อง) จำนวน 1 หลัง

 

 

 

 สถานที่ตั้ง : กรุงเทพ เลขที่ 50/25 หมู่บ้านกฤษดานคร 28 หมู่ 7 ซอยรัตนธานี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 739 9677 โทรสาร : 02 739 9176 มือถือ : 0898347473   ID LINE sutana108

Email : sutana1081009@gmail.com website :www.builder108.com  https://www.facebook.com/builder108Visitors : 65477Ready Website Service